BIOPSJA CIENKOIGŁOWA

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana - BAC to metoda pobierania materiału komórkowego (cytologicznego) poprzez nakłucie zmiany cienką igłą. Biopsję cienkoigłową stosuje się do ustalenia rozpoznania wyczuwalnych i niewyczuwalnych zmian w gruczole piersiowym, tarczycy lub niektórych innych narządach.

Zalety metody:

  • - ultrasonograficznie mogą być uwidocznione niewyczuwalne palpacyjnie guzki, dotąd całkowicie niedostępne diagnostyce cytologicznej
  • - w guzkach zwyrodniałych torbielowato można jeszcze przed punkcją uwidocznić ich litą część, co umożliwia wykonanie nakłucia torbieli i diagnostycznej punkcji litej części guzka
  • - w dużych guzkach mogą być zlokalizowane i następnie nakłute hipoechogeniczne, a tym samym podejrzane obszary
  • - w przypadku licznie występujących guzków można hypoechogeniczny, a tym samym podejrzany guzek zlokalizować i nakłuć
  • - dzięki wykluczeniu litych części w bezechowym guzku cytologiczny obraz torbieli z większym prawdopodobieństwem świadczy, że jest ona łagodna
  • - jednoczesna ocena wyników badania ultrasonograficznego i cytologicznego pozwala na daleko idące różnicowanie guzków, ułatwiające podjecie decyzji co do leczenia chirurgicznego.

    

Biopsja jest ostatecznym badaniem w celu ustalenia rozpoznania w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego piersi. Rozpoznanie raka sutka może być postawione jedynie w oparciu o wynik badania cytologicznego lub histopatologicznego materiału pobranego z guza. W tym celu wykonuje się badanie cytologiczne zaaspirowanego za pomocą tzw. biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej punktatu podejrzanej zmiany w obrębie miąższu sutka, a w przypadku niemożności pobrania punktatu konieczne jest chirurgiczne usunięcie guza i badanie śródoperacyjne.

W PRZYPADKU WYKRYCIA ZMIAN W GRUCZOLE SUTKOWYM ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA BADANIA
ULTRASONOGRAFICZNEGO ORAZ BIOPSJI ASPIRACYJNEJ CIENKOIGŁOWEJ (BAC) W NASZYM CENTRUM.

W PRZYPADKU NIEPRAWIDŁOWOŚCI MOŻLIWOŚĆ DALSZEJ KONSULTACJI I LECZENIA W INSTYTUCIE ONKOLOGII W GLIWICACH

 

Ginekologia

i położnictwo

Diagnostyka

i leczenie niepłodności

Diagnostyka

prenatalna

Obrazowa

diagnostyka ultrasonograficzna

Okulistyka

Endokrynologia

Chirurgia naczyniowa

Pulmonologia

/choroby wewnętrzne

Laryngologia

Laboratorium

/punkt pobrań