Współpraca

Współpraca z ośrodkami medycznymi
Stała współpraca ze Szpitalem Angelius w Katowicach oraz NZOZ Lens-Med w Tychach umożliwia przeprowadzenie zabiegów w zakresie jednego dnia co pozwala choremu na powrót do domu bezpośrednio po zabiegu oraz daje szeroką możliwość diagnostyki i zastosowanie metod leczenia z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik. Współpraca z Ośrodkiem leczenia niepłodności Angelius Szpital daje szeroką możliwość diagnostyki i zastosowania metod leczenia niepłodności z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik zapłodnienia pozaustrojowego in vitro (IMSI, ICSI) (odwiedź stronę)
 
Współpraca z innymi ośrodkami

 • Oddział Położniczo-Ginekologiczny Szpital Megrez w Tychach
 • Klinika Położnictwa i Ginekologii w Rudzie Śląskiej
 • Prywatny Szpital Położniczo-Ginekologiczny w Katowicach ul. Łubinowa
 • Śląski Instytut Matki i Noworodka w Chorzowie- Oddział Położniczo-Ginekologiczny
 • Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu -Oddział Położniczo-Ginekologiczny
 • Oddzial Położniczo-Ginekologiczny Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach
 • Oddział Położniczo-Ginekologiczny Szpital Bonifratrów w Katowicach
 • Oddział Okulistyczny Szpital Megrez w Tychach
 • Oddział Kardiologii Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku Białej
 • Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Elektrofizjologii i Elektrostymulacji w Tychach
 • Poradnia Genetyczna w Zabrzu SK 1 Zabrze
 • HISTAMED- diagnostyka histopatologiczna

NZOZ Genom
   ■  Refundowane badania genetyczne, konsultacje genetyczne.

NZOZ GABI

■ Szkoła rodzenia
■ edukacja przedporodowa w ramach kontraktu z NFZ od 21 tygodnia ciąży
■ specjalistyczna opieka nad matką i dzieckiem po porodzie w ramach kontraktu z NFZ

NZOZ Sonomedico1 (odwiedź stronę)

   ■  Refundowane badania (NFZ) w zakresie diagnostyki prenatalnej. Nieinwazyjne TESTY DNA PŁODOWE

Oddział Połozniczo-Ginekologiczny Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach (odwiedź stronę)
Oddział Położniczo-Ginekologiczny Szpital Bonifratrów w Katowicach (odwiedź stronę):

■ Szkoła rodzenia.
■ Porody "bez bólu" - zminimalizowanie bólu dzięki zastosowaniu różnych technik znieczulenia.
■ Wybór sposobu porodu – porody w dowolnie wybranej pozycji (leżącej, siedzącej, klęczącej, wertykalnej) oraz wannie do porodów,
■ Porody rodzinne - bliskie osoby, wybrane przez pacjentkę, mogą uczestniczyć w porodzie.
■ Specjalistyczna opieka - nad bezpieczeństwem i sprawnym przebiegiem porodu czuwają zawsze: anestezjolog, położnik-ginekolog, neonatolog, położna i siostra noworodkowa.
■ Nowoczesne zaplecze do ratowania życia matki i noworodka.
■ Możliwość odbycia porodu z wyborem własnej położnej.

Instytut Onkologii w Gliwicach:
   ■  Szeroki zakres diagnostyki i leczenia chorób tarczycy oraz schorzeń sutka. (odwiedź stronę)

Centrum Ortopedyczne Galen:
   ■ Szeroki zakres diagnostyki, leczenia zachowawczego i operacyjnego oraz rehabilitacji chorób narządu ruchu. (odwiedź stronę)

Laboratorium Diagnostyka:
   ■  Kompleksowa diagnostyka laboratoryjna pozwala przeprowadzić wiarygodne badania analityczne. (odwiedź stronę)

 

angeliusszpital Angelius Szpital Provita
40-611 Katowice
ul. Fabryczna 13D

www.angelius.pl

 

centrumonkologii Centrum Onkologii Oddział w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

www.io.gliwice.pl

 

lensmed LENS-MED SC Barbara Szendzielorz, Jacek Szendzielorz
43-100 Tychy
ul. Narcyzów 24

www.lensmed.pl

 

nfz NFZ o/Katowice
40-844 Katowice
ul. Kossutha 13

www.nfz-katowice.pl

 

sonomedico1 Sonomedico1
43-100 Tychy
ul. Boczna 6

www.sonomedico-1.pl

 

szpitalgliwice Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. w Gliwicach
44-100 Gliwice
ul. Kościuszki 1

www.szwg.pl


Galen Ortopedia Sp.z o.o.
43-150 Bieruń, ul. Jerzego 6

www.galen.pl

Ginekologia

i położnictwo

Diagnostyka

i leczenie niepłodności

Diagnostyka

prenatalna

Obrazowa

diagnostyka ultrasonograficzna

Okulistyka

Endokrynologia

Chirurgia naczyniowa

Pulmonologia

/choroby wewnętrzne

Laryngologia

Laboratorium

/punkt pobrań