Dokumenty

Centrum Medyczne AD CLINIC sp. zoo społka komandytowa
Numer konta bankowego
mBank 13 1140 2004 0000 3002 7701 0207

 
  Oświadczenie pacjenta AD-Clinic

pdf download

 

  Wniosek o udostępnienie informacji medycznej pdf download

 

  Ankieta - badanie prenatalne pdf download

 

  Skierowanie na badania prenatalne
  * ważne informacje dla Pacjentki
pdf download

 

  Upoważnienie o informowaniu o stanie zdrowia i odbiorze dokumentacji medycznej pdf download

 

  Zaświadczenie lekarskie becikowe uprawniające do dodatku z tytułu urodzenia dziecka pdf download

 

  Ankieta wstępna - wywiad - niepłodność mężczyzna pdf download

 

  Ankieta wstępna - wywiad - niepłodność kobieta pdf download

 

  Procedura COVID-19 (aktualizacja) pdf download

 

  Reżim sanitarny COVID-19 pdf download

 

 Rozporządzenie RM dotyczace ograniczen COVID z dnia 8.05.21 pdf download

 

  Karta praw pacjenta

pdf download

 

  Prawa i obowiązki pacjenta cz.1

pdf download

 

  Prawa i obowiązki pacjenta cz.2

pdf download

 

  Ustawa o prawach pacjenta

pdf download

 

 

 

 

Ginekologia

i położnictwo

Diagnostyka

i leczenie niepłodności

Diagnostyka

prenatalna

Obrazowa

diagnostyka ultrasonograficzna

Okulistyka

Endokrynologia

Chirurgia naczyniowa

Pulmonologia

/choroby wewnętrzne

Laryngologia

Laboratorium

/punkt pobrań