Inne usługi

INNE USŁUGI

Nazwa usługi

Cena

Kserokopia dokumentacji medycznej   0,30 PLN / Strona
Strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej 8 PLN / Strona
Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych 1,5 PLN / Udostępnienie

Cennik pozostałych usług

Ginekologia

i położnictwo

Diagnostyka

i leczenie niepłodności

Diagnostyka

prenatalna

Obrazowa

diagnostyka ultrasonograficzna

Okulistyka

Endokrynologia

Chirurgia naczyniowa

Pulmonologia

/choroby wewnętrzne

Laryngologia

Laboratorium

/punkt pobrań