Zabiegi Cennik

ZABIEGI

Nazwa usługi

Cena (PLN)

 Założenie wkładki wewnątrzmacicznej + koszt wkładki MIRENA 1100,-
 Badanie drożności jajowodów SoHSG 500,-
 Badanie drożności jajowodów metodą HyFoSy 800,-
 Biopsia aspiracyjna endometrium + badania hist-pat 400,-
 Biopsja cienkoigłowa tarczycy + badania hist-pat 200,-
 Biopsja cienkoigłowa piersi + badania hist-pat 220,-

Cennik pozostałych usług

Ginekologia

i położnictwo

Diagnostyka

i leczenie niepłodności

Diagnostyka

prenatalna

Obrazowa

diagnostyka ultrasonograficzna

Okulistyka

Endokrynologia

Chirurgia naczyniowa

Pulmonologia

/choroby wewnętrzne

Laryngologia

Laboratorium

/punkt pobrań