Aparatura medyczna

Nowoczesny sprzęt umożliwia lekarzom wyeliminowanie błędów diagnostycznych, znacznie skraca czas leczenia i powrotu do zdrowia. Stała współpraca z Ośrodkami Szpital Angelius i Lens-Med daje możliwość szerszej diagnostyki i zastosowania leczenia z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu medycznego również wykorzystując niektóre procedury w ramach umowy z NFZ.

Poniżej prezentujemy wybraną aparaturę medyczną
stosowaną w Centrum Medycznym AD-Clinic:

- Pracownie ultrasonograficzne
- Pracownia kardiotokograficzna
- Pracownia badań okulistycznych

Ginekologia

i położnictwo

Diagnostyka

i leczenie niepłodności

Diagnostyka

prenatalna

Obrazowa

diagnostyka ultrasonograficzna

Okulistyka

Endokrynologia

Chirurgia naczyniowa

Pulmonologia

/choroby wewnętrzne

Laryngologia

Laboratorium

/punkt pobrań